Decembris 1, 2021

Kakadu dažādie biotopi

Kakadu plašajās ainavās ir seši galvenie zemes veidojumi. Katrā zemes formā un tajā esošajos biotopos ir virkne augu un dzīvnieku. Pārvietojoties pa Kakadu, veltiet laiku, lai izpētītu un novērtētu apmeklēto teritoriju daudzveidību - katrs no tiem ir patiesi unikāls.

Savanna Woodlands veido gandrīz 80 procentus no Kakadu.

Musonu meži sastopami mazos, izolētos plankumos.


Dienvidu pakalni Kakadu dienvidos ir miljoniem gadu ilgas erozijas rezultāts.

smilšakmens pakāpe Dominē Arhemas zemes plato.

piekrastes un estuāru teritorijas aizņem gandrīz 500 kvadrātkilometrus no Kakadu

Palienēs notiek dramatiskas sezonālās izmaiņas. Pēc mitrajām lietavām simtiem kvadrātkilometru virs līdzenumiem izplatās sekla saldūdens jūra. Kad palienes sāk nožūt, ūdensputni un krokodili meklē patvērumu atlikušajās mitrajās vietās, piemēram, Dzeltenajā ūdenī.

Šis darbs ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution-Non-commercial-Share Alike 3.0 Unported License.Bāzes pamatā ir darbs vietnēs Wikitravel.org & ListasDe10.com.Atlas ryb akwariowych / Neon Innesa / Paracheirodon innesi / Neon tetra. (Decembris 2021)